Apuvälinekartoitukset

Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeuksiin on saatavilla erilaisia apuvälineitä ja tukitoimia. Kun sinulla todetaan vaikeuksia, on yhtä tärkeää kartoittaa, millaisista apuvälineistä sinä hyötyisit. Opinnoista ja työelämästä suoriutuminen on mielekkäämpää, kun pystyy toimimaan kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin.

Keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteissa on myös hyvä löytää itselleen parhaat asiat, jotka tukevat arjessa selviytymistä. Autamme sinua kartoittamaan, miten keskittyminen eri tilanteissa apuvälineiden avulla voisi olla helpompaa.

Puheopetus

Monia äänne virheitä (tyypillisimmät S- ja R-äänteet) voidaan korjata vielä aikuisiällä, jos koet, että äännevirheet häiritsevät arkeasi. Nuoret ja aikuiset ovat yleensä hyvin motivoituneita harjoitteluun, joka nopeuttaa tuloksien syntymistä.

Oppimisvaikeuksien kuntoutus-palvelu (korjaava opetus)

Kun sinulla on todettu oppimiseen liittyviä pulmia, niin niihin on useimmiten löydettävissä myös erilaisia kuntoutusmuotoja. Lukivaikeutta, matematiikan haasteita, toiminnanohjausta, keskittymistä ja tarkkaavuutta voidaan helpottaa monenlaisin keinoin. Aikuiset hyötyvät näistä palveluista myös selviytyäkseen paremmin työelämässä.