ValmennusLehdon NUOTTI-valmennus

KELAn kuntoutuksen palvelunumero nuorille
020 692 205

ja viranomaisille
020 692 235

NUOTTI-valmennus on KELAn järjestämää matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea nuorta omien tavoitteiden löytymistä ja saavuttamista.

Haluamme tukea sinua löytämään arkeesi rytmiä ja ohjautumaan palveluihin, joita sinä tarvitset. Tuemme opiskelupaikkaan hakeutumisessa, oikean alan tai vaikkapa työkokeilu- ja työpaikan löytymisessä. Etsimme sellaisia palveluita, joita tarvitset elämässä eteenpäin menemiseksi. Kuljemme rinnallasi pohtien vahvuuksiasi ja tulevaisuuden haaveitasi sekä vahvistamme niitä osa-alueita, jotka antavat sinulle voimia tarttua asioihin. Teemme yhteistyötä sinulle tärkeiden ihmisten ja verkostojen kanssa. Keskustelumme ovat luottamuksellisia ja kunnioittavat yksityisyyttäsi.

Alla on lisätietoja valmennuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Jos jokin jää mietityttämään, älä epäröi kysyä!

Suvi Lehtosuvi.lehto@valmennuslehto.fi | 0503838118

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä.

Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.
Valmentajan avulla nuori
• ymmärtää omat vahvuutensa ja taitonsa
• innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
• pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Valmennus on nuorelle maksutonta.

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä.
Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.

Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille
• jotka ovat 16–29-vuotiaita
• joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
• jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
• joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

Valmentajasi tapaa sinua sinulle sopivissa ympäristöissä, mm. kotonasi, verkostoissasi, kirjastoissa, kahviloissa, oppilaitoksella tai ValmennusLehdon toimistolla.

Tapaamisia järjestetään myös etänä esim. Zoomissa tai Teamsissa.

Mikä vain sinulle parhaiten sopii!

Kenelle NUOTTI-valmennus sopii?

NUOTTI-valmennus sopii 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Kun olet motivoitunut asettamaan itsellesi tavoitteita ja pohtimaan tulevaisuuttasi, löydämme yhdessä ratkaisuja. Elämässäsi voi myös olla tilanne, että tiedät tarvitsevasi esimerkiksi mielenterveyspalveluita tai muita terveydellisiä selvityksiä. Autamme sinua löytämään tarvitsemasi palvelut. Tehtävämme on myös tukea sinua löytämään intoa tulevaisuuttasi kohtaan, mitä ikinä siltä odotatkaan.

NUOTTI-valmennuksesta hyötyä hyvin monessa elämäntilanteessa oleva nuori. Jos kuitenkin vielä mietit hyödytkö valmennuksesta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Mietitään sitäkin yhdessä!

Kauan NUOTTI-valmennus kestää?

​NUOTTI-valmennuksen kesto on lähtökohtaisesti viisi kuukautta. Joskus asioiden saavuttaminen voi viedä pidemmän aikaa ja on mahdollista hakea uutta valmennusta jatkoksi. Tästä asiasta päättää KELA.

Mitä tapaamisella tapahtuu?

Tapaamme kanssasi siellä, missä koet tapaamisen miellyttäväksi. Se voi olla kotonasi, kahvilassa, kirjastolla tai meidän toimistoillamme Lahdessa tai Kouvolassa. Tapaamisissa huomioimme koronarajoitukset ja -suositukset. Tapaamisia voi toteuttaa myös osittain etänä, rajoituksien vuoksi.

Valmennuksen käynnistyessä käymme läpi tilanteesi ja omat tavoitteesi sekä odotuksesi valmennukselta. Valmennukseen kuuluu olennaisesti tavoitteiden asettaminen (GAS-tavoitteet), jotta meillä on suunta jota kohti kuljemme. Tavoitteita arvioidaan valmennuksen aikana ja joskus tavoitteet myös muuttuvat elämäntilanteen muuttuessa. Valmennuksessa käymme keskusteluja arjestasi, tehdään yhteistyötä läheistesi kanssa, etenkin jos olet alaikäinen. Myös verkostosi työntekijät mm. jälkihuollossa, terveyspalveluissa, koulussa, työpajoilla jne., ovat tärkeitä yhteistyötahoja valmennuksessasi. Lisäksi etsimme sellaisia tukipalveluita, joita tarvitset ympärillesi. Niitä voivat olla esimerkiksi sosiaalitoimen palvelut tai erilaiset terveydenhuolto palvelut.  Tutustumme TE-toimistojen ja oppilaitosten palvelutarjontaan, josta voi löytyä sinulle seuraava askel eteenpäin. Eniten haluamme olla mukana kulkijoita, jotka tukevat sinua saavuttamaan asioita, jotka koet tärkeiksi. Kaiken tämän teemme yhdessä.

Mitä tukia saan KELAlta NUOTTI-valmennuksen aikana?

NUOTTI-valmennuksen ajalta sinun on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Usein NUOTTI-päätöksen yhteydessä tehdään myös päätös kuntoutusrahasta. Voimme tehdä hakemuksen myös yhdessä.

Kuntoutusrahan lisäksi saat myös muut sinulle kuuluvat tuet, kuten asumistuen ja mahdollisen opintorahan. Toimeentulotukeesi vaikuttavat kaikki saamasi tuet, joten KELA arvioi mahdollisuuteesi saada tätä.

Muuttuuko NUOTTI-valmennuksen aikana saama tuki, jos menen töihin tai opiskelemaan?

NUOTTI-valmennuksen aikana voit opiskella ja saada kuntoutusrahaa tältä ajalta muiden tukien lisäksi. Työllistyessäsi kuntoutusrahaan vaikuttaa se, paljonko työssäsi ansaitset. Pienimuotoiset tulot KELA aina arvioi tapauskohtaisesti ja tiedot tuloistasi KELA saa tulorekisteristä. Kun työllistyt, NUOTTI-valmennus voi kulkea mukanasi, vaikket saisi kuntoutusrahaa. Tilanteet ovat kovin yksilöllisiä ja näistä keskustelemme asiantuntijasi kanssa KELAssa.

Voinko olla myös toisessa palvelussa NUOTTI-valmennuksen aikana?

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on tukea sinua kiinnittymään palveluihin, jotka vievät tilannettasi eteenpäin. Useimmilla nuorilla on jo monenlaisia tukijoukkoja palveluun tullessa. Näitä voivat olla mm. erilaiset hoitokontaktit. On tärkeää säilyttää olemassa olevat palvelut, eikä niitä tarvitse keskeyttää NUOTTI-valmennuksen ajaksi. Voit olla valmennuksen aikana myös opiskelemassa, työpajalla tai työssä.

Miten NUOTTI-valmennukseen tulee sitoutua?

Hakeutuessasi NUOTTI-valmennukseen, olet tehnyt päätöksesi sitoutua palveluun. Tapaamme kanssasi pääsääntöisesti kerran viikossa koko valmennuksen ajan. Joskus sitä vain sairastuu ja tapaaminen peruuntuu. Sovimme tällöin kanssasi uuden tapaamisajan. Valmennuksen aikana valmentajan tulee tavoittaa sinut. Mikäli emme tavoita sinua yrityksistä huolimatta, olemme velvollisia keskustelemaan tilanteesta KELAn työntekijän kanssa. Valmennus on sinua varten ja yhteisen toteutumistavan löytämisen kautta onnistumme varmasti tekemään asioita yhdessä.

Voiko NUOTTI-valmennusta hakea uudestaan tai jatkaa nykyistä valmennusta?

NUOTTI-valmennukselle on mahdollista hakea uutta valmennusta perään, mikäli tilanteesi sitä edellyttää. Tästä tekee päätöksen aina KELA. Haemme tällaisissa tilanteissa yhdessä jatkopäätöstä.

NUOTTI-valmennus on KELAn järjestämää matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea nuorta omien tavoitteiden löytymistä ja saavuttamista.

Haluamme tukea sinua löytämään arkeesi rytmiä ja ohjautumaan palveluihin, joita sinä tarvitset. Tuemme opiskelupaikkaan hakeutumisessa, oikean alan  tai vaikkapa työkokeilu- ja työpaikan löytymisessä. Etsimme sellaisia palveluita, joita tarvitset elämässä eteenpäin menemiseksi. Kuljemme rinnallasi pohtien vahvuuksiasi ja tulevaisuuden haaveitasi sekä vahvistamme niitä osa-alueita, jotka antavat sinulle voimia tarttua asioihin. Teemme yhteistyötä sinulle tärkeiden ihmisten ja verkostojen kanssa. Keskustelumme ovat luottamuksellisia ja kunnioittavat yksityisyyttäsi.

Alla on lisätietoja valmennuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Jos jokin jää mietityttämään, älä epäröi kysyä!

Suvi Lehto
Suvi LehtoNUOTTI-valmentaja
suvi.lehto@valmennuslehto.fi | 0503838118

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä.

Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.
Valmentajan avulla nuori
• ymmärtää omat vahvuutensa ja taitonsa
• innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
• pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Valmennus on nuorelle maksutonta.

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä.
Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.

Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille
• jotka ovat 16–29-vuotiaita
• joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
• jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
• joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

Valmentajasi tapaa sinua sinulle sopivissa ympäristöissä, mm. kotonasi, verkostoissasi, kirjastoissa, kahviloissa, oppilaitoksella tai ValmennusLehdon toimistolla.

Korona-aikana tapaamisia järjestetään myös etänä esim. Zoomissa tai Teamsissa.

Mikä vain sinulle parhaiten sopii!

Kenelle NUOTTI-valmennus sopii?

NUOTTI-valmennus sopii 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Kun olet motivoitunut asettamaan itsellesi tavoitteita ja pohtimaan tulevaisuuttasi, löydämme yhdessä ratkaisuja. Elämässäsi voi myös olla tilanne, että tiedät tarvitsevasi esimerkiksi mielenterveyspalveluita tai muita terveydellisiä selvityksiä. Autamme sinua löytämään tarvitsemasi palvelut. Tehtävämme on myös tukea sinua löytämään intoa tulevaisuuttasi kohtaan, mitä ikinä siltä odotatkaan.

NUOTTI-valmennuksesta hyötyä hyvin monessa elämäntilanteessa oleva nuori. Jos kuitenkin vielä mietit hyödytkö valmennuksesta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Mietitään sitäkin yhdessä!

Kauan NUOTTI-valmennus kestää?

​NUOTTI-valmennuksen kesto on lähtökohtaisesti viisi kuukautta. Joskus asioiden saavuttaminen voi viedä pidemmän aikaa ja on mahdollista hakea uutta valmennusta jatkoksi. Tästä asiasta päättää KELA.

Mitä tapaamisella tapahtuu?

Tapaamme kanssasi siellä, missä koet tapaamisen miellyttäväksi. Se voi olla kotonasi, kahvilassa, kirjastolla tai meidän toimistoillamme Lahdessa tai Kouvolassa. Tapaamisissa huomioimme koronarajoitukset ja -suositukset. Tapaamisia voi toteuttaa myös osittain etänä, rajoituksien vuoksi.

Valmennuksen käynnistyessä käymme läpi tilanteesi ja omat tavoitteesi ja odotuksesi valmennukselta. Valmennukseen kuuluu olennaisesti tavoitteiden asettaminen (GAS-tavoitteet), jotta meillä on suunta jota kohti kuljemme. Tavoitteita arvioidaan valmennuksen aikana ja joskus tavoitteet myös muuttuvat elämäntilanteen muuttuessa. Valmennuksessa käymme keskusteluja arjestasi, tehdään yhteistyötä läheistesi kanssa, etenkin jos olet alaikäinen. Myös verkostosi työntekijät mm. jälkihuollossa, terveyspalveluissa, koulussa, työpajoilla jne., ovat tärkeitä yhteistyötahoja valmennuksessasi. Lisäksi etsimme sellaisia tukipalveluita, joita tarvitset ympärillesi. Niitä voivat olla esimerkiksi sosiaalitoimen palvelut tai erilaiset terveydenhuolto palvelut.  Tutustumme TE-toimistojen ja oppilaitosten palvelutarjontaan, josta voi löytyä sinulle seuraava askel eteenpäin. Eniten haluamme olla mukana kulkijoita, jotka tukevat sinua saavuttamaan asioita, jotka koet tärkeiksi. Kaiken tämän teemme yhdessä.

Mitä tukia saan KELAlta NUOTTI-valmennuksen aikana?

NUOTTI-valmennuksen ajalta sinun on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Usein NUOTTI-päätöksen yhteydessä tehdään myös päätös kuntoutusrahasta. Voimme tehdä hakemuksen myös yhdessä.

Kuntoutusrahan lisäksi saat myös muut sinulle kuuluvat tuet, kuten asumistuen ja mahdollisen opintorahan. Toimeentulotukeesi vaikuttavat kaikki saamasi tuet, joten KELA arvioi mahdollisuuteesi saada tätä.

Muuttuuko NUOTTI-valmennuksen aikana saama tuki, jos menen töihin tai opiskelemaan?

NUOTTI-valmennuksen aikana voit opiskella ja saada kuntoutusrahaa tältä ajalta muiden tukien lisäksi. Työllistyessäsi kuntoutusrahaan vaikuttaa se, paljonko työssäsi ansaitset. Pienimuotoiset tulot KELA aina arvioi tapauskohtaisesti ja tiedot tuloistasi KELA saa tulorekisteristä. Kun työllistyt, NUOTTI-valmennus voi kulkea mukanasi, vaikket saisi kuntoutusrahaa. Tilanteet ovat kovin yksilöllisiä ja näistä keskustelemme asiantuntijasi kanssa KELAssa.

Voinko olla myös toisessa palvelussa NUOTTI-valmennuksen aikana?

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on tukea sinua kiinnittymään palveluihin, jotka vievät tilannettasi eteenpäin. Useimmilla nuorilla on jo monenlaisia tukijoukkoja palveluun tullessa. Näitä voivat olla mm. erilaiset hoitokontaktit. On tärkeää säilyttää olemassa olevat palvelut, eikä niitä tarvitse keskeyttää NUOTTI-valmennuksen ajaksi. Voit olla valmennuksen aikana myös opiskelemassa, työpajalla tai työssä.

Miten NUOTTI-valmennukseen tulee sitoutua?

Hakeutuessasi NUOTTI-valmennukseen, olet tehnyt päätöksesi sitoutua palveluun. Tapaamme kanssasi pääsääntöisesti kerran viikossa koko valmennuksen ajan. Joskus sitä vain sairastuu ja tapaaminen peruuntuu. Sovimme tällöin kanssasi uuden tapaamisajan. Valmennuksen aikana valmentajan tulee tavoittaa sinut. Mikäli emme tavoita sinua yrityksistä huolimatta, olemme velvollisia keskustelemaan tilanteesta KELAn työntekijän kanssa. Valmennus on sinua varten ja yhteisen toteutumistavan löytämisen kautta onnistumme varmasti tekemään asioita yhdessä.

Voiko NUOTTI-valmennusta hakea uudestaan tai jatkaa nykyistä valmennusta?

NUOTTI-valmennukselle on mahdollista hakea uutta valmennusta perään, mikäli tilanteesi sitä edellyttää. Tästä tekee päätöksen aina KELA. Haemme tällaisissa tilanteissa yhdessä jatkopäätöstä.

Valmentajamme ja ajankohtaista tietoa

Valmentajamme ja ajankohtaista tietoa

Tanja
TanjaNUOTTI-valmentaja
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Kokemuksia NUOTTI-valmennuksesta

”Asiantuntevat ja loistavat työntekijät”

”NUOTTI-valmennus on auttanut rahankäytössä ja töiden haussa”

”Nuotista saa tukea ja apua elämäntilanteisiin”

”Suosittelen NUOTTIa kaikille omaa suuntaansa etsivälle nuorille”

”Valmentajan moraali, etiikka ja tavat valmentaa sekä puolueettomuus ovat asioita, jotka kuuluvat mielestäni valmennukseen ja näiden osalta voin antaa hyvää, jollen täydellistä palautetta. Tunnen, että elämän jokaiselle osa-alueelle on tullut hyvin paljon positiivista parannusta. Omalta osaltani voin sanoa kuntoutuksen onnistuneen vähintäänkin mallikkaasti!” 

”Suosittelen NUOTTIa kaikille omaa suuntaansa etsivälle nuorille”

”Sain tukea asioihin, joihin sitä tarvitsin”

”Hyvä palvelu, jos miettii miten edetä”

”Hyvää ja ammattitaitoista valmennusta. Kiitos!”