Hakeudu palveluun TE-asiantuntijasi tai kuntakokeilun omavalmentajasi kautta

Asiakasesite

Kysy lisää osaamisen ja ammattitaidon yksilöpalvelusta!

Yhteystiedot

Esitteemme asiantuntijoille osaamisen ja ammattitaidon palvelusta

Asiantuntijaesite

Tunnistamisen kautta työelämään

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja tietämys omasta ammattitaidosta vahvistaa työllistymismahdollisuuksiasi, selkiyttää uuden alan löytymistä tai osoittaa mahdollisen lisäkoulutus- tai kuntoutustarpeen. Osaamistasi kartoitetaan avoimilla työmarkkinoilla aidoissa työtehtävissä yhdessä työnantajan kanssa, sillä tavoitteena on myös löytää sinulle työllistymismahdollisuus.

Osaamisperusteinen CV ja hakemus

Osaamisen ja ammattitaidon arvioinnissa hyödynnämme lisäksi mm. henkilökohtaista haastattelua, erilaisia osaamisen kartoitusmenetelmiä, persoonallisuustestejä, vahvuusluokittelua, eri alojen ammatti- ja tutkintovaatimuksia sekä oppimisvalmiuksien ja tarvittaessa oppimisvaikeuksien kartoitusta.

Palvelun tuloksena syntyy lausunto, joka sisältää mm. tietoa henkilön työelämävalmiuksista, vahvuuksista, persoonallisista ominaisuuksista, soveltuvuudesta alalla ja mahdolliset osaamisen puutteet sekä konkreettista tietoa ammattitaidon tasosta työnantajan näkökulmasta. Lausunto sisältää myös yhdessä henkilön kanssa laaditun jatkosuunnitelman tai jatkosuosituksen.

Palveluun pääsee kertomalla halukkuudesta Hämeen TE-toimiston asiantuntijalle tai kuntakokeilun omavalmentajalle.