Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tulevaisuusorientoitunutta ja tavoitteellista toimintaa. Viitekehyksenä käytetään ratkaisukeskeisyyden lisäksi mm. positiivista psykologiaan, ja vahvuusajattelua. Valmennuksessa asiakas asettaa tavoitteen, jonka saavuttamiseen rakennetaan toimiva ja konkreettinen polku. Valmentaja tukee ja kannustaa sinua tavoitteen saavuttamisessa ja toimintamallien käyttöönottamisessa.