Työllistymistä edistävät palvelut

”Sinä olet helmi”

ValmennusLehto tarjoaa sinulle oman työhönvalmentajan, jonka tehtävänä on huomioida sinun toiveet ja tarpeet sekä hyödyntää voimavarojasi tavoitteellisessa työllistymisessä tai opiskelupaikan löytymisessä. Henkilökohtainen palvelumme tarjoaa ratkaisukeskeisen valmennuksen, jossa sinun vahvuuksien kautta vahvistamme motivaatiotasi ja itseluottamustasi kohtaamaan työelämän vaatimukset. Työhönvalmentaja auttaa sinua työkokeilu- tai työpaikan löytämisessä, yhteydenotoissa työnantajiin, työhaastatteluissa ja oman osaamisen markkinoinnissa. Arvostamme työskentelytavoissamme asiakas- ja palvelulähtöisyyttä, luotettavaa ja avointa yhteistyötä, niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntemuksemme on sinun käytössäsi. Palveluun voit hakeutua Hämeen TE-toimiston kautta.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja tietämys omasta ammattitaidosta vahvistaa työllistymismahdollisuuksiasi, selkiyttää uuden alan löytymistä tai osoittaa mahdollisen lisäkoulutus- tai kuntoutustarpeen. Osaamistasi kartoitetaan avoimilla työmarkkinoilla aidoissa työtehtävissä yhdessä työnantajan kanssa, sillä tavoitteena on myös löytää sinulle työllistymismahdollisuus.

Osaamisesi ja ammattitaitosi arvioinnissa hyödynnämme lisäksi mm. henkilökohtaista haastattelua, erilaisia osaamisen kartoitusmenetelmiä, persoonallisuustestejä, vahvuusluokittelua, eri alojen ammatti- ja tutkintovaatimuksia sekä oppimisvalmiuksien ja tarvittaessa oppimisvaikeuksien kartoitusta. Palvelun tuloksena saat lausunnon, joka sisältää mm. tietoa työelämävalmiuksistasi, omista vahvuuksistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi, soveltuvuudestasi alalle, mahdolliset osaamisesi puutteet sekä konkreettista tietoa ammattitaitosi tasosta työnantajan näkökulmasta. Lausunto sisältää myös yhdessä laaditun jatkosuunnitelman tai jatkosuositukset.
Ole aktiivinen ja kysy Hämeen TE-toimiston asiantuntijaltasi mahdollisuudestasi päästä mukaan.

Esite Palveluista

Olemme rakentaneet uuden palvelun työttömille työnhakijoille pienryhmänä valmentaen. Käymme yhdessä läpi mm. asioita, jotka toimivat esteenä tai haastavat työllistymisessäsi. Päivitämme mm. työnhakuasiakirjasi sekä mahdollisia lupakortteja palvelun aikana. Pääpainona näemme kuitenkin osaamisesi ja vahvuuksiesi etsimisen, joiden avulla pystyt suunnittelemaan omaa tulevaisuuttasi paremmin. Joskus esteet ovat madallettavissa pienimuotoisen päivityksen ja lisäosaamisen hankkimisen avulla.

Palvelussa tarkastelemme osaamistasi tai soveltuvuuttasi alalle mm. työolosuhteissa tapahtuvan työnäytön aikana. Olemme saaneet hyviä tuloksia myös ryhmissä tehdyistä työnhauista. Tämä malli tsemppaa sinua omaehtoiseen työnhakuun ja yhdessä saatetaan löytää myös uusia ideoita sopiviksi tulevaisuuden työpaikoiksi. Henkilökohtainen suunnittelu toki kuuluu tähänkin palveluun, bonuksena tulee vertaisryhmän tuki ja yhdessä tekemisen meininki!
Mikäli koet, että ryhmämuotoinen työnhaku voisi olla sinulle sopiva startti uuteen työhön tai koulutuspaikan etsintään, kysy ihmeessä Hämeen TE-toimiston asiantuntijaltasi mahdollisuudestasi päästä tähän palveluumme mukaan!

Ammatillisen suuntautumisen ohjauksessa tuemme sinua löytämään itsellesi soveltuva ammattiala, jossa huomioidaan jo aiemmin hankittu osaaminen, harrastuneisuus sekä mahdolliset fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät haasteet. Autamme sinua näkemään tilanteesi realistisesti ja löytämään todellisia ja toteutettavissa olevia ratkaisuja. Käytämme apuna erilaisia persoonallisuustestejä ja tarvittaessa kartoitamme oppimisvaikeudet ja saat tuloksesta kirjallisen yhteenvedon. Lisäksi kartoitamme oppimisvalmiuksiasi.
Koulutukseen hakeutuessasi huolehdimme tarvittaessa tuentarpeen huomioimisesta haku- ja valintatilanteessa sekä myös varsinaisen koulutuksen alkaessa. ValmennusLehdon koulutuksiin liittyvää osaamista tukee myös eri tutkintojen vaatimustasojen monipuolinen tuntemus.
Alaan voit tutustua myös työkokeilun kautta ja tällöin autamme sinua löytämään itsellesi sopivan työpaikan.

Työnhakuvalmennuksissa lähdetään liikkeelle siitä, että sinulla on toimivat, vetovoimaiset ja yksilölliset työnhakuasiakirjat. Valmennuksen aikana opit markkinoimaan itseäsi vahvuuksiesi kautta, joita olemme yhdessä kartoittaneet ja nostaneet vahvaan tietoisuuteen. Työnhakemiseen täytyy panostaa, jotta erotut joukosta ja työnantaja saa selkeän käsityksen osaamisestasi, jota voi hyödyntää yrityksessään.
Työnhakuvalmennus on ryhmävalmennusta, jossa yhdessä pohtien, toimien ja kannustaen suunnitellaan seuraavan työpaikan hakemista.

IMBAn avulla arvioidaan työsi edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen, työssä suoriutumisesi näkökulmasta tarkasteltuna. Arviointivälinettä hyödynnetään esimerkiksi työhön valmennuksen tukena, työssä jaksamisesi vahvistamisen tukena tai työtoiminnassa oppimisesi arvioinnissa sekä jäljellä olevan työkykysi arvioimisen tukena.

MELBA toimii standardoituna kansainvälisenä työn edellyttämien avainpätevyyksien (29 kpl) kartoitusvälineenä. MELBAn avainpätevyyksillä tarkoitetaan sellaisia voimavaroja, jotka koulutuksesta riippumatta antavat ihmiselle yleisen taidon toimia. Näihin voimavaroihin luetaan esimerkiksi keskittyminen, pitkäjänteisyys, sosiaaliset taidot, oppiminen ja muistaminen.

MELBAn käyttömahdollisuuksia on hyvin monenlaisia. Perinteisesti sitä käytetään työtehtävän vaativuuden arvioinnissa peilaten sitä henkilön avaintaitoihin. Näiden kahden näkökulman ristiin tarkastelussa voidaan nähdä henkilöllä olevan taitoja työtehtävän vaatimuksia enemmän tai vähemmän. Tarkastelun perusteella voidaan lähteä tekemään työtehtäviin tarvittavia muutoksia. Tilanteet, joihin MELBA soveltuu, ovat mm. yrityksen työtekijän työkykyisyyden heikentyessä sairauden tai ammattitautien johdosta, uuden henkilöstön rekrytoinnissa tai työtehtävien uudelleen järjestelyissä.
Tavallisen MELBA-järjestelmän lisäksi meillä on käytössä vajaakuntoisten tai vammaisten työtaitojen arviointiin tarkoitettu SL MELBA-järjestelmä, joka mahdollistaa vaatimusten ja avaintaitojen hienojakoisemman erittelyn ja dokumentoinnin asteikon alapäässä.

Osatyökykyisten työllistymiseen luotu RATKO-malli toimii työllistymisen tukena.Mikäli sinulle ei ole löytynyt sopivaa valmista työtehtävää,voidaan Ratko-menetelmän avulla muotoilla ja pilkkoa olemassaolevista työtehtävistä sinun taidoillesi soveltuvia osia. Yritykset hyötyvät siitä,että erikoisosaajat pystyvät keskittymään Ratko-menetelmän avulla paremmin ydinosaamiseensa ja muihin tehtäviin etsitään niihin soveltuva tekijä. Näin syntyy uusia  työnkuvia, jota voidaan hyödyntää myös esim. sairauslomalta palaavan henkilön työn räätälöintiin ja työtehtävän keventämiseen. Työnkuvan muotoilussa ja työtehtävän kohdentamisessa juuri sinulle pystymme hyödyntämään MELBA- ja/tai IMBA-kartoitusten avulla saatuja tuloksia vahvuuksistasi.

Kaikille löytyy Ratko-menetelmän avulla mielekästä työtä ja näin työhyvinvointi ja tehokkuus lisääntyy työyhteisöissä!