nuortenkartoituspalvelu

Esite

Tutustu

Päijät-Häme

Yhteystiedot

Kanta-Häme

Yhteystiedot

Hei, nuori! Mitä sinulle kuuluu? Minne olet menossa? Ja tiedätkö mistä voisit aloittaa?

Tule kartoituspalveluun, niin mietitään yhdessä eri vaihtoehtoja, joiden avulla voisit löytää itseäsi kiinnostavan alan.

Yhteistyöstämme syntyy johtopäätös myös siitä, mistä sinun kannattaisi aloittaa.

Kartoituspalvelu

Nuorten kartoituspalvelussa lähdetään liikkeelle nykytilanteen kartoituksesta, jossa todennetaan työ- ja koulutushistoria sekä valmiudet hakea töitä. Nuoren kanssa tehdään kattava ja kaikkia elämän osa-alueita tarkasteleva Elämäntilanteen Selvittämisen Ympyrä (ESY), jonka kautta pystytään tarttumaan asioihin keskustelun avulla ja tunnistamaan osa-alueet, jotka nuorella sujuu hyvin ja millä osa-alueella on vielä vahvistettavaa. Lopuksi kartoitetaan nuoren omia tulevaisuuden tavoitteita ja suunnitelmia.

Syvempi kartoitus

Tarjoamme syvällisempää kartoitusta tilanteeseen, jossa nuori haluaa opiskella tai mennä työelämään tai kokee tarvitsevansa kuntouttavia tukitoimia, muttei tiedä vielä kartoituksenkaan jälkeen, mikä olisi seuraava askel. Palvelu on tarkoitettu tukemaan niitä nuoria, joilla ei ole erityisiä toiveita, haaveita tai tavoitteita tulevaisuudesta.
Syvällisemmän kartoituksen avulla halutaan auttaa nuorta löytämään kiinnostuksen kohteita työelämään pääsemiseksi. Tämä palvelu tuotetaan etäpalveluna, joka voi olla luonteva tapa keskustella monelle nuorelle. Silloin voi myös innostua keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tätä ennen nuoren kanssa on kuitenkin jo tavattu kasvokkain peruskartoituksen tekemisen yhteydessä.

Käytämme apunamme kartoituksessa tarvittaessa myös erilaisia testejä sekä menetelmiä. Lopputuloksen mukaan arvioimme kullekin nuorelle soveltuvimman jatkoreitin (koulutus/työelämä/kuntoutus).

Nuorten-kartoituspalveluprosessi

Palvelun päättyminen

Kartoituksen prosessi päättyy nuoren kanssa yhdessä tehtyyn jatkosuunnitelmaan. Lisäksi käymme yhteisen keskustelun nuoren palveluun ohjanneen henkilön kanssa. Palvelun tuottajana otamme kantaa suunnitelman sisältöön kuvaamalla taustat, nuoren toimintakyky, odotukset ja haasteet sekä konkreettinen jatkosuunnitelma.

Teemme kartoituksia Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla

Päijät-Häme

Kanta-Häme

nuortenkartoituspalvelu