Osaamisen-ja-ammattitaidon-kartoitus-–-ryhmamuotoinen-palvelu

Moduuleista rakennetut teemapäivät

Olemme rakentaneet uuden palvelun työttömille työnhakijoille pienryhmänä valmentaen. Palvelu rakentuu TE-asiantuntijan ja/tai kuntakokeilun omavalmentajan tarpeelliseksi katsomista moduuleista. Kaikille asiakkaille yhteiset moduulit ovat:
Moduuli 1: Osaan ja innostun
Moduuli 2: Teen ja näytän

Perusmoduuleiden lisäksi TE-asiantuntija ja/tai kuntakokeilun omavalmentaja valitsee asiakasryhmän tarpeiden mukaan lisämoduuleita. Näitä ovat:

Moduuli 3: Tutustun ja tutkin
Moduuli 4: Katson ja löydän
Moduuli 5: Opin ja ymmärrän (vain Suomea äidinkielenä puhuville)
Moduuli 6: Sovellan ja sopeudun (vain maahanmuuttajat)
Moduuli 7: Haen ja arvioin
Moduuli 8: Etsin ja toimin
Moduuli 9: Suunnittelen ja toteutan
Moduuli 10: Valmistaudun ja vahvistun

Palvelussa on mahdollista suorittaa tarvittavia korttikoulutuksia.

Käymme yhdessä läpi mm. asioita, jotka toimivat esteenä tai haastavat henkilön työllistymisestä. Päivitämme mm. työnhakuasiakirjat sekä mahdolliset lupakortit tarpeen mukaan. Pääpainona näemme kuitenkin osaamisen ja vahvuuksien etsimisen, joiden avulla pystyy suunnittelemaan omaa tulevaisuutta paremmin. Joskus esteet ovat madallettavissa pienimuotoisen päivityksen ja lisäosaamisen hankkimisen avulla.

Tarkastelemme osaamista tai soveltuvuutta alalle mm. työolosuhteissa tapahtuvan työnäytön aikana. Olemme saaneet hyviä tuloksia myös ryhmissä tehdyistä työnhauista. Tämä malli tsemppaa omaehtoiseen työnhakuun ja yhdessä saatetaan löytää myös uusia ideoita sopiviksi tulevaisuuden työpaikoiksi. Henkilökohtainen suunnittelu toki kuuluu tähänkin palveluun, bonuksena tulee vertaisryhmän tuki ja yhdessä tekemisen meininki!