Toimintakykyä lisäävät palvelut

”Vapauta mielesi”

Valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Voit hakea NUOTTI-valmennusta ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu sinulle nuori, joka koet toimintakykysi olennaisesti heikenteet ja arjen asiat eivät tunnu sujuvan. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella voi estää tai rajoittaa tulevaisuutesi suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää opintojen etenemisen. Tavoitteena on tukea sinua kiinnostumaan elämäntilanteestasi, taidoistasi, vahvuuksistasi ja suunnittelemaan tulevaisuuttasi.

Toteutus

Saat tueksesi henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa asetat omia tavoitteitasi. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan sinulle soveltuvalla tavalla ja valmennuksessa teemme yhteistyötä muiden elämässäsi mukana olevien toimijoiden ja verkostojen kanssa. Voit tuoda tapaamisiimme mukanasi läheisiä ihmisiä tai muita sinulle tärkeitä tahoja tarpeittesi mukaan. NUOTTI-valmennus on sinulle maksuton ja voit saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Hakeminen

Voit ottaa itse yhteyttä KELAan tai joku kanssasi työskentelevä taho. Voit soittaa valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. ja kertoa toiveestasi päästä NUOTTI-valmennukseen. Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinua ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen.

Kelan valtakunnallinen viranomaislinjan palvelulinjan numero on 020 692 235, jos hakemusta tekee puolestasi jokin kanssasi työskentelevä taho.

Voit ottaa myös meihin yhteyttä ja autamme sinua hakeutumisessa!

Kelan esite

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tulevaisuusorientoitunutta ja tavoitteellista toimintaa. Viitekehyksenä käytetään ratkaisukeskeisyyden lisäksi mm. positiivista psykologiaan, ja vahvuusajattelua. Valmennuksessa asiakas asettaa tavoitteen, jonka saavuttamiseen rakennetaan toimiva ja konkreettinen polku. Valmentaja tukee ja kannustaa sinua tavoitteen saavuttamisessa ja toimintamallien käyttöönottamisessa.

Nyt ratkes! -ryhmiä on toteutettu erilaisiin tarpeisiin ja eri kohderyhmille. Ryhmät ovat pienryhmätoimintaa ja sopivat sen vuoksi erinomaiseksi vertaisryhmiksi. Kohderyhminä ovat olleet mm. paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsivät henkilöt.

Tule tekemään pienryhmätoiminnasta rentoa ja mutkatonta. Ryhmässä jokainen voi olla omanlaisensa ja itsestään voi antaa muille juuri sen verran kuin haluaa. Ryhmätoimintaan liittyminen voi olla haasteellista, mutta kun päätät kohdata ryhmätilanteen, niin olet ottanut ison askeleen ja saat nauttia onnistumisen tunteista. Ryhmän tavoitteena on, että yhdessä oleminen ja tekeminen voisi tuntua miellyttävältä tai ainakin siedettävältä ja sinulla on mahdollisuus saada vertaistukea toisilta osallistujilta. Ryhmässä on 5-6 henkilöä ja tapaamisissa tehdään mukavia ja rentoja asioita positiivisella asenteella.

Jokainen meistä voi joskus tarvita erityisohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Valintojen tekeminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii motivaatiota ja uskoa omaan
itseensä. Ohjauksen avulla vahvistetaan itseluottamusta, tunnistetaan omia vahvuuksia ja rakennetaan vastuun ottamista jokaisen omista lähtökohdista ja tavoitteista katsottuna, yksilöllisyyttä arvostaen. Erityisohjauksessa huomioidaan sinun toiveesi ja tarpeesi ja käytetään voimavarojasi tavoitteelliseen toimintaan. On usein helpompi ratkaista asioita, kun niistä voi keskustella puolueettoman henkilön kanssa.

Kognitiivinen lyhytterapia on sopiva sinulle, joka tarvitset lyhyt aikaista terapiaa. Terapian kesto on 16-20 käyntikertaa. Kognitiivinen lyhytterapia on kysytyin hoitomuoto psykoterapioiden alueella ja aktiivisen, kohdennetun ja ajallisesti rajatun otteensa vuoksi se on myös kustannustehokkain. Kognitiivinen työote auttaa sinua löytämään elämällesi mielekkään suunnan, tunnistamaan ja ylittämään toimintasi esteitä sekä sitoutumaan aktiiviseksi toimijaksi omien arvojesi hyväksi.

Lyhytterapiaa käytetään mm. tunne-elämän ongelmiin, akuuttien kriisien kohtaamiseen, konfliktien selvittämiseen, riippuvuuksista vapautumiseen, unenlaadun parantamiseen, tekemään esim. työhön tai opintoihin liittyviä valintoja tai opettelemaan itsenäisen elämän hallintaa.

Työnohjauksessa käytetään ratkaisukeskeistä lähestymistä joko sinun, tiimisi tai yhteisösi hyvinvoinnin edistämiseksi. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa sinua kehittymään ja toimimaan tavoitteellisesti oman työsi tai yhteisösi tilanteen selkiyttämiseksi. Työnohjausta käytetään paljon myös työn kuormittavuuden tasapainottamiseen, pyrkien myös ennalta ehkäisemään työssäjaksamisen haasteita. Ratkaisukeskeinen toiminta on aina tavoitteellista, jossa pyritään selkeyttämään tilanteita ja löytämään työyhteisösi voimavaroja.

Työnohjauksemme sisältää myös tarpeen mukaan kognitiivisesta viitekehyksestä lähtevää aktivoivaa toimintaa, mikäli sinun tai yhteisösi tavoitteet edellyttävät syvällistä pohdintaa yksilöstä käsin.